Podle výzkumů jdoucí až po samotný povrch našeho bytí lze závislost jako takovou chápat v kontextu našeho zrození. Je to dáno symbiózou, kterou člověk tvoří s matkou v mateřském lůně. Zmíněné lůno je po narození symbolizováno mateřskou péčí. Po narození jde pak o identifikaci se světem a s prostorem. Člověku však přesto všechno chybí zmíněné bezpečí a bezpodmínečné přijetí, kterého se mu během života dostává čím dál méně. Nehledě na to, že v dospělosti musí tyto pocity sám jakožto rodič poskytovat svým dětem.
ožrala na stole
Kořeny každé závislosti hledáme především v životních dilematech a v „dualitě“. Zásadní je zde určitá hra protikladů (světlo X tma, život X smrt, radost X žal). Tyto protiklady jsou tvůrčí síla, ze které plyne dynamika života. Protiklady vyvolávají určité napětí – jsou zdrojem neklidu, tužeb, a toho, že si člověk poté pokládá otázky a hledá na ně během svého života odpovědi. Účastní tzv. „boží hry“, ve které se učí a osvojuje si určité dovednosti – v tomto hledání nacházíme hlubší lidské potřeby a motivace.
Jaké jsou základní lidské potřeby, které se všichni snažíme naplnit?
·         Potřeba vyhnout se bolesti a nalézt uklidnění
(mír, pokoj, ale také zakusit určitou odlišnost od druhých) – s touto potřebou jsou spojovány opiáty – látky tlumící bolest
·         Potřeba cítit se energický, výkonný a kompetentní
– s tím dosáhnout také radosti – s touto potřebou jsou spojována stimulancia, která mají za úkol zajistit slast a euforii
·         Potřeba transcendence a potřeba splývání, sebepřekročení a zažívání jednoty s druhými a s Bohem
– tu poté mohou suplovat látky psychedelické (psyche + delein = zjevovat, zjevovat něco z hlubších částí duše, z hlubších částí psychiky)
mladá kuřačka
Tyto zmíněné tendence každého člověka tedy bezprostředně pramení z jeho biologické potřeby bezpečí a mateřské náruče a mohou ústit až do samotných závislostí, které nám mají všechny ty chtěné pocity nahrazovat. Náhrada je ve všech případech však pouze krátkodobá, jednorázová a dočasná. Pokud totiž chceme plně uspokojit potřebu, která nám komplikuje život, musíme toto řešení hledat pouze sami v sobě.
Není podstatné, na čem jsme závislí a co hledáme. Ale kde to hledáme.