Zlatohlávci

Zlatohlávek tmavý Můžeme ho spatřit na okrasných květinách nebo na květech růží, kdy ani nevíme, na jakého brouka se díváme. Někdy má černé, jindy bílé skvrnky. Tvarem těla se jedná o typického evropského zlatohlávka. Jeho velká početnost je v současné době zaznamenána v jižních Čechách. Zvláštní je, že se nejvíce zdržuje na polích s řepkou olejkou.Vzhled 8 – 12 mm, je černě lesklý. Na krovkách, štítu, zadečku a na spodu těla má bílé

Skákání pro zdraví

Mnoho rodičů v současné době naříká, že se jejich děti málo hýbou. Je jim totiž jasné, že právě pohyb je jedna z věcí, která je pro zdárný vývin jejich ratolesti zapotřebí. Jak ale přimět toho malého člověka, aby se zvedl od tak úžasné zábavy, kterou je počítač a šel si například na chvilku zaběhat? ·        Odpověď je velice jednoduchá. o   Těžko. Je tedy potřeba na něho vymyslet něco, co ho