Je pochopitelné, že i firmy se v průběhu času mění. To, co vyhovovalo dříve, již nyní nemusí stačit. A to se týká i firemního sídla. Jak naše podnikání roste, zaměstnáváme stále více lidí, a potřebujeme tím pádem i větší prostory. Otázkou však je, co s těmi starými.

Nejjednodušším řešením je samozřejmě jejich prodej, avšak ten nemusí být vždy nejvýhodnější. Jinou možností je poskytnutí sídla společnosti profisidla.cz jiným podnikatelům, kteří doposud nemají dostatek peněz na koupi vlastního.

moderní sídlo firmy

Díky tomu nejenže nepřijdete o nemovitost, ale také budete mít zajištěn další příjem, což se vždycky hodí. Aby však vše fungovalo, je potřeba nejprve e stanovit přesné podmínky užívání. S nimi musí souhlasit obě strany, avšak tato dohoda nemusí být až tak snadná, jak by se mohlo zdát.

Je tu například otázka energií. Budou napsány na majitele nemovitosti, nebo na nájemce? A jak to bude s placením? Je cena za ně již součástí nájmu, nebo si je bude nájemce platit sám? To je zvláště důležité v tomto případě, neboť některé výrobní procesy jsou energeticky velmi náročné. S tím je potřeba počítat a podle toho se domluvit.

smlouva o pronájmu

Dále je to případné poškození vybavení či prostor samotných. Je nutné jasně definovat odpovědnost a také to, kdo bude zařizovat a hlavně platit opravu. V některých případech to může být již součástí nájmu, jinde si zase nájemce musí toto vše platit sám. Opět zde tak záleží na dohodě.

V případě, že se na pronájmu domluvíme, je vhodné vše mít písemně. Ideální je sepsání smlouvy, kde budou veškerá práva a povinnosti obou stran jasně definována. Následně ji oba účastníci podepíší a podpisy nechají ověřit notářem. Každý pak dostane jednu kopii, aby ji měl pro případ potřeby k dispozici.

Samozřejmě, může se zdát, že to jsou poměrně zbytečné starosti. Věřte však, že se to rozhodně vyplatí. Nikdy totiž nevíte, co se může stát, a je dobré být připraven na každou eventualitu.