Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, která je určena rodičům, kteří celodenně z důvodu péče o dítě do věku maximálně čtyř let zůstávají doma. Je jedno, který z rodičů dávku pobírá, protože pečovat doma o dítě na takzvané rodičovské může jak otec, tak i matka. V průběhu doby se také můžou rodiče vystřídat.
bláznivá rodina
Rodičovský příspěvek vyřídí rodiče na místně příslušném Úřadu práce, pod který spadají dle svého trvalého bydliště. Formulář je k vyzvednutí na pobočce ÚP, nebo také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Změny, které nabyly prvním lednem 2018 účinnosti, se týkají jak nových žadatelů o tuto dávku, tak těch stávajících, kteří ji již pobírají.
Nová maximální výše dávky
Doposud byla maximální výše dávky stanovena na částku 11 500 Kč měsíčně. Nyní si rodiče, kteří měli předtím vyšší příjmy, mohou zvolit výši čerpání. Maximální měsíční dávka tak může být nyní stejná, jako byla v předchozí době vyplácená peněžitá pomoc v mateřství.
Pro rodiče, kteří se chtějí rychle vrátit do zaměstnání, nebo chtějí dříve rodičovský příspěvek vyčerpat se tak otevřela nová možnost.
Volba délky čerpání rodičovského příspěvku
Rodiče, kteří neměli nárok z důvodu nedostatečné doby pojištění, na peněžitou pomoc v mateřství pobírali rovnou rodičovský příspěvek v délce čtyř let a to v takové výši, aby jim na danou dobu pevně daná částka 220 000 Kč vyšla. Nyní si můžou zvolit čerpání až do výše 7 600 Kč měsíčně tak, že prvních devět měsíců budou pobírat tuto částku a do čtyř let věku dítěte pak částku 3 800 Kč měsíčně.  
Změnu výše čerpání a tedy i její délky mohou rodiče provádět jednou za tři měsíce, kdy žádost podají na příslušném úřadu práce na k tomu určeném tiskopise.
srovnané bankovky
Vyšší částka pro vícerčata
Novinkou je také navýšení celkové částky rodičovského příspěvku, která pro všechny rodiče dosud činila 220 000 Kč. Nově budou pobírat rodiče vícerčat částku 330 000 Kč a to je bezesporu také dobrá zpráva.