Výpočet čisté mzdy je i pro laika dnes velmi jednoduchý. Respektive, když víte, kde máte hledat nápovědu. Jinak může být výpočet čisté mzdy pro nezkušeného naprostá španělská vesnice. Vždyť ne nadarmo se o tyto výpočty starají erudované mzdové účetní, které jsou neustále proškolované a vzdělávají se díky stále novým novelám, nařízením, vyhláškám.

kalkulačka čísla

Když najedete na webu na tu správnou kalkulačku výpočtu čisté mzdy, pak máte vyhráno. Stačí už jen zadat správné údaje – jakou máte hrubou mzdu – vložíte do kalkulačky výši vaší měsíční hrubé mzdy, zvolíte zda máte podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Kalkulačka také obsahuje výpočet pro zdravotně tělesně postižené s průvodcem anebo uplatní i slevu na studenta (pokud studujete a splňujete ze zákona statut studenta). Další slevu, kterou můžete uplatnit – je sleva na invaliditu prvního, druhého anebo třetího stupně. A v neposlední řadě uplatníte také slevu na děti, správně daňové zvýhodnění na dítě, které vyživujete v domácnosti. Jestliže má vaše dítě ZTP s průvodcem, zadáte i tento symbol, protože na základě této přiznané slevy získáte daňové zvýhodnění na toto dítě ve dvojnásobné výši. Zadáte do kalkulačky počet dětí. Upozorňujeme, že se nejedná o děti, na které platíte výživné a žijí v jiné domácnosti! Děti musíte v y ž i v o v a t v e v a š í d o m á c n o s t i.

malé děti

Vidíte, že i pro zadání údajů do kalkulačky je důležité znát spoustu ostatních věcí, proto je kalkulátor přepočtu z hrubé mzdy na čistou https://www.kalkulackacistemzdy.cz/ velká výhoda a pomoc. Jestliže dosadíte dané údaje, kalkulačka vám už sama spočte vaši čistou mzdu.

Nepleťte si ale čistou mzdu s d o b í r k o u ! Jestliže z čisté mzdy zaměstnavatel provede další srážky, jako jsou například exekuční srážky anebo srážka za stravenky či za obědy, pak se dostáváte k čisté mzdě ponížené o tyto srážky, to znamená k dobírce, kterou uvidíte de facto na vašem účtu anebo ve výplatním sáčku.