Písek asi není třeba nijak zvlášť představovat. Jedná se o často používaný materiál. Jen málokdo si však uvědomuje, že je velmi vhodný i na broušení. Přesto je tomu tak, a k tomuto účelu je také často využíván.

Ovšem je pochopitelné, že bez řádných nástrojů by to byla velmi nepříjemná a namáhavá práce. Přeci jen, používá se například i k čištění fasád domů. A nejen to. Například broušení sklenic, k čemuž je také velmi často využíván, by bylo velmi obtížné.

piskovacka2

I to je důvod, proč bylo vynalezeno mnoho pomůcek, které nám mají tento úkol usnadnit. Jednou z nich je pískovací box Pískovačky. Jedná se v podstatě o svého druhu čerpadlo, avšak místo vody používá právě již zmíněný písek.

Princip fungování je poměrně jednoduchý: box se naplní pískem, který je pak následně pomocí hadice pod velkým tlakem vystřikován. A je jasné, že silný proud má mnohem lepší výsledky a je podstatně rychlejší. Nehledě na to, že se s ním i lépe manipuluje.

Výhodou je pak samozřejmě to, že se tyto boxy vyrábí v různých velikostech, a tedy i o různém průměru hadice. Můžeme si tak vybrat, zda potřebujeme úzký proud na precizní práci, například na již zmíněné broušení skleniček, nebo zda je pro nás výhodnější silnější proud, který se hodí například pro čištění fasád domů.

piskovacka1

Tento postup má ale samozřejmě i své nevýhody. Tou hlavní je samozřejmě fakt, že kapacita boxu není neomezená. Při déletrvající práci je tedy nutné jej doplňovat. Navíc je zde i fakt, že se písek rozstříkne všude okolo, a bude tedy potřeba jej uklidit.

To samozřejmě není nutné ve všech případech. Pokud pracujeme venku, tak se často můžeme spolehnout na vítr, nebo jej zkrátka nechat na trávníku, kde vylehčí půdu. To však není zdaleka tak obvyklé, jak se může zdát. Je proto nutné mít na paměti, že je po skončení práce potřeba zorganizovat úklid.

I přesto se však jedná o zařízení, které nám práci rozhodně usnadní.